Termes i Condicions

Termes i Condicions

Termes i Condicions

En accedir a aquesta web, acceptes els termes i condicions.

Que estàs comprant?

Tots els productes oferts a la botiga es lliuraran en el format escollit al moment de la compra, i amb la qualitat i tarifa elegida.

Drets de propietat intel·lectual

El material i el contingut dels mateixos o proporcionats en aquesta web és només per a ús personal i no podran ser utilitzats amb fins comercials o distribuïts comercialment sense el nostre permís. La utilització del web no porta amb si cap dret en relació amb els drets d’autor, marques o altres drets de propietat intel·lectual.

Avís de drets d’autor i marques comercials

Totes les fotografies que apareixen en aquest web tenen els drets d’autor del fotògraf acreditat segons el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de la Llei de Propietat Intel·lectual en vigència des del 23 d’abril de 1996. Aquesta revisió vigent des del 5 de novembre de 2015. Llibre I, Títol I, Article I

Reservats tots els drets

Es concedeix permís per a copiar electrònicament i imprimir còpies impreses de lleidafoto.com amb l’únic propòsit d’utilitzar les fotos a títol personal. Qualsevol altre ús del material del web, incloent, però no limitat a, la reproducció per a fins diferents dels anteriorment esmentats, modificació, distribució, exhibició pública o republicació, sense el nostre permís previ i per escrit està estrictament prohibit i donarà lloc a accions legals.

Comandes i disponibilitat

Vostè entén i accepta que qualsevol article del web que s’ofereix per a la venda no vol dir necessàriament que estigui disponible. Farem servir tots els esforços raonables per assegurar-nos que cap article no disponible aquest marcat en conseqüència, però ens reservem el dret a la nostra discreció de no processar la seva comanda.

Despatx i lliurament

Tots els productes oferts a la botiga es lliuraran en el format escollit al moment de la compra, i amb la qualitat i tarifa elegida.
Les fotografies, en el seu format digital (arxiu), seran enviades un cop finalitzada la comanda, per correu electrònic o mitjançant qualsevol mitjà adequat per a la transferència segura de dades, a un cost de 0€ en qualsevol cas.

Les fotografies, en el seu format físic (quadre), seran enviades en menys de 48h a partir d’haver realitzat la comanda, a l’adreça que ens hagin facilitat. El cost de l’enviament serà de 7€, i està reflectit al moment de finalitzar la compra.

Cancel·lació i drets de desistiment

L’anul·lació de la comanda, en el seu format digital (arxiu), es podrà realitzar sempre fins abans d’haver estat enviat el producte mitjançant email per la nostra part.
L’anulació de la comanda, en el seu format físic (quadre), no es podrà realitzar si ja esta en procés d’impressió.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat).
Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Altres condicions

Aquests termes i condicions poden ser modificats i / o ampliats per incloure altres condicions aplicables als productes o serveis oferts al web i seguiran sent vinculants per a vostè sempre que aquests canvis estiguin clarament notificats al web.

Vostè ha de complir amb aquests termes i condicions. Reservat el dret de suspendre el processament de qualsevol ordre si vostè viola aquest Acord.

error: El contingut està protegit !!